Tanítás

Az általam oktatott tanegységek (2023. őszén):

 • Felnőttkori tanulás és tanítás, IKT-technikák (EHE)

Az általam oktatott tanegységek (2022. őszén):

 • Felnőttkori tanulás és tanítás, IKT-technikák (EHE)

Az általam oktatott tanegységek (2021. őszén):

 • Felnőttkori tanulás és tanítás, IKT-technikák (EHE)

Az általam oktatott tanegységek (2015. tavaszán):

 • Modern eszközök a pedagógiában (Tanári MA és spec.koll.)
 • Pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási ismeretek a tanár-továbbképzésben (Az ELTE PPK és az OTP Fáy András Alapítvány közös képzése)
 • IKT és eLearning a felsőoktatásban (Neveléstudomány MA, felsőoktatás-pedagógia szakirány)
 • Online tanulásszervezés, tartalomkezelés és kommunikáció (Pedagógia BA)

Az általam korábban oktatott tanegységek:

 • A felnőttképzés eszközrendszere és módszertana (Andragógia BA)
 • Alkalmazott kutatásmódszertan (Pedagógia BA)
 • Bevezetés az infokommunikációs technológiákba (Pedagógia BA)
 • Informatika (Rekreáció BA)
 • Informatikai alapú oktatási környezetek (Oktatási asszisztens szakirány)
 • Könyvtár-informatikai alapismeretek (Andragógia BA)
 • Oktatástechnológia (Tanárképzés és rekreáció BA)

Szakdolgozó hallgatóim:

2015-ben:
Göncző Anna: Egészségfejlesztés és digitális egészség útjai a felsőoktatásban
Merczné Erdős Mária: IKT eszközök alkalmazása pénzügyi ismeretek oktatása során
Szőke Endre: A tanító mint digitális állampolgár

2014-ben:
Pribelszki Pálné: Öntevékeny zenei csoportok vizsgálata az elektronikus tanulási környezetek terén
Tóthné Szegedi Katalin: Környezettudatosság a Budai Középiskolában
Vladár Zoltán: A digitális eszközökkel támogatott tanítás és tanulás új lehetőségei

2013-ban:
Vicze Tímea: Az e-learning a hazai felnőttoktatásban

2012-ben:
Orbán Dorottya Csilla: Internetes közösségi oldalak használata az oktatásban
Bata Marianna: A technológia használata az angol nyelvi osztályon belül és kívül
Kozma Erika Tímea: Modern eszközök a történelemtanításban

2010-ben:
Szabó Nikolett: A távoktatás és az e-learning magyarországi helyzete
Radó Tímea: A tanulási-tanítási folyamatot támogató e-learning rendszer használata egy középiskolában