Önéletrajz

Jelenlegi munkahely(ek):

Korábbi munkahely(ek):

 • 2021. május 15-től 2022. november 30-ig: E-learning szakértő, ELTE Oktatási Igazgatóság, Oktatásfejlesztési és Tehetséggondozási Osztály
 • 2015. január 1-jétől 2021. május 15-ig:  ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, egyetemi adjunktus
 • 2015. szeptember 1-jétől 2016. június 15-ig: KRE, mentortanári képzés, megbízott óraadó
 • 2014. január 1-jétől 2015. június 15-ig: Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola, megbízott óraadó
 • 2014. október 1-jétől 2015. augusztus 31-ig: Oktatási Hivatal, Projektigazgatóság, kutató szakértő (részmunkaidő)
 • 2014. szeptember 1-december 31-ig: ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, egyetemi tanársegéd
 • 2011. április 1-jétől 2014. augusztus 31-ig:  ELTE PPK Iskolapedagógiai Központ, egyetemi tanársegéd
 • 2008. szeptember 1-jétől 2011. március 31-ig: ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport, egyetemi tanársegéd
 • 2008. február 1-jétől 2008. augusztus 31-ig: ELTE PPK Oktatáselméleti Tanszék, megbízott óraadó

Tanulmányok:

 • 2014. májusban “Summa cum laude” minősítéssel védtem meg doktori disszertációmat.
 • 2008 szeptemberétől 2011. májusig az ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola ösztöndíjas hallgatója voltam.  Kutatási témám: “A pedagógus szerepe az online tanulási környezetben zajló tanítási-tanulási folyamat során”, témavezetőm: dr. Ollé János
 • 2009 júniusában abszolváltam magyar mint idegen nyelv szakon.
 • 2008. januárban kaptam meg jó minősítésű magyar nyelv és irodalom szakos bölcsész, illetve kitűnő minősítésű magyar nyelv és irodalom szakos tanári diplomámat.
 • 2005-ben felvételt nyertem magyar mint idegen nyelv szakra.
 • Egyetemi tanulmányaimat az ELTE BTK magyar nyelv és irodalom szakon kezdtem meg 2002-ben, és ebben az évben kezdtem meg tanárképzős tanulmányaimat is.
 • Középiskolai tanulmányaimat a budapesti, I. kerületi Petőfi Sándor Gimnáziumban folytattam jó eredménnyel, és itt tettem le az érettségi vizsgámat is.
 • Általános iskolai tanulmányaimat a budapesti, XIII. kerületi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában végeztem.

Szakdolgozat:

 • Lévai Dóra (magyar nyelv és irodalom szak): Lázár Ervin mágikus realizmusa. ELTE BTK, 2007. Témavezetőm: dr. Schiller Erzsébet
 • Lévai Dóra (tanárszak): Alsó tagozatos tanulók meseolvasási szokásai, és a meseolvasás hatása a szövegértési teljesítményre. ELTE PPK, 2007. Témavezetőm: dr. Ollé János

Szakmai, közéleti tevékenységek:

 • 2014-ben, a tavaszi és őszi félévben a Tempus Közalapítvány megbízásából láttam el képzéskidolgozó, képzők képzéséhez kapcsolódó tevékenységet.
 • 2014. szeptember 1-jétől az ELTE PPK Kreditátviteli Bizottság tagja vagyok.
 • 2011 szeptemberétől a HERA tagja vagyok.
 • 2009 szeptemberétől az ELTE PPK Minőségbiztosítási Bizottság tagja vagyok.
 • 2008 szeptemberétől a TKSZ tagja vagyok.
 • 2008 szeptemberétől 2010. májusig: a TKSZ honlapjának szerkesztője voltam.
 • 2007-2008-as tanévben az ELTE PPK Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport demonstrátora lettem
 • 2007-től 2 éven keresztül országos kompetenciamérések elemzését készítettem el kistérségi megbízásra.2006. januárban a Magyar Pedagógiai Társaság Informatikai Alapú Oktatási Környezetek Szakosztályának tagja lettem, majd fél évvel később a szakosztály titkárává választottak. (Itt egy évig voltam titkár.)
 • 2006 októberében elnyertem az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének demonstrátori pályázatát, így lehetőségem nyílt bekapcsolódni az Oktatáselméleti Tanszék munkájába.
 • 2006-tól a ELTE PPK Információs Társadalom Oktató- és Kutatócsoport tagja vagyok.
 • 2004 szeptemberétől a Mai Magyar Nyelvi Tanszék demonstrátora voltam három évig, és a gyakornoki munka mellett bekapcsolódtam a Szemere Gyula anyanyelv-pedagógiai kutatócsoport munkájába is. 2005 novemberében bíztak meg a kutatócsoport szervezőtitkári feladatainak ellátásával.
 • 2005 szeptemberétől két évig az ELTE BTK HÖK Kommunikációs Bizottságának tagja voltam.

Továbbképzések:

 • 2012: Intel Teach Essentials továbbképzés
 • 2010: A Sulinet Digitális Tudásbázis keretrendszerének, adatbázisának kezelése és felhasználása a tanítás-tanulás folyamatában
 • 2010: Az infokommunikációs technológia alapú konstruktív tanítás-tanulási módszerek alkalmazása a szaktárgyi oktatásban.
 • 2010: IKT mentor-és folyamattanácsadó
 • 2009: Korszerű pedagógiai módszerek és IKT eszközök alkalmazása az eTwinning program keretében

Ösztöndíjak, elismerések

Nyelvtudás a “Közös Európai Referenciakeret” alapján:

 • Magyar: anyanyelv
 • Angol: B2 szint, BME államilag elismert nyelvvizsga
 • Német: B2 szint, BME államilag elismert nyelvvizsga
 • Olasz: C1 szint a Budapesti Olasz Kultúrintézet igazolàsa alapjàn