Publikációk, előadások

2020:

2015:

2014:

2013:

2012:

 • Lévai Dóra, Tóth-Mózer Szilvia, Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális pedagógus konferencia 2012. Konferenciakötet, Budapest, ELTE PPK
 • Tóth-Mózer Szilvia, Lévai Dóra, Szekszárdi Júlia (szerk.): Digitális nemzedék konferencia 2012. Konferenciakötet, Budapest, ELTE PPK
 • Lévai Dóra: IKT-kompetenciák fejlesztése az ELTE tanári mesterképzésének keretében. (“Digitális tananyagok” – Oktatásinformatikai kompetencia a tanárképzésben c. konferencia, KRE BTK, Budapest, 2012. május 4.)
 • Lévai Dóra: A tanulás és tanítás lehetőségei virtuális környezetben (ELTE PPK Neveléstudományi Doktori Iskola – Hallgatói konferencia, Budapest, 2012. május 2.)
 • Lévai Dóra: A korszerű technológia helye és szerepe a pedagógiai munkában. (“A médianevelés erőterében” Református Pedagógiai Intézet, Budapest, 2012. április 20.)
 • Lévai Dóra: Pedagógus2.0 – a pedagógusok változó szerepe a web 2.0 világában. Digitális Nemzedék Konferencia 2012. ELTE PPK, 2012. február 11.
 • Lévai Dóra: A kötelező blogírás mint a hallgatói IKT attitűdök megismerésének egyik lehetséges eszköze az Y-generáció körében. In: Ollé János (szerk.) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest, ELTE – Eötvös Kiadó, p. 44.
 • Lévai Dóra: A pedagógus szerepe az információs társadalomban. In: Ollé János (szerk.) IV. Oktatás-Informatikai Konferencia. Tanulmánykötet. Budapest, ELTE – Eötvös Kiadó, p. 43. Paper 34. 

2011:

2010:

 • Lévai Dóra (olvasószerkesztő): II. Oktatás-Informatikai Konferencia – Tanulmánykötet. Budapest, 2010. ELTE Eötvös Kiadó.
 • Lévai Dóra (2010): Fókusz: Robotika az iskolában. In. Hunya Márta szerk. Iskolaportrék – Iskolák az IKT-használat tükrében. OFI, 47-56. oldal
 • Lévai Dóra (2010): Fókusz: Az iskola weblapja. In. Hunya Márta szerk. Iskolaportrék – Iskolák az IKT-használat tükrében. OFI, 101-108. oldal
 • Lévai Dóra (2010): Fókusz: Elektronikus napló. In. Hunya Márta szerk. Iskolaportrék – Iskolák az IKT-használat tükrében. OFI,. 149-156. oldal
 • Lévai Dóra – Virányi Anita: A Web 2.0 mint a gyakorlati képzés egyik pillére II. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, 2010. január 22-23.
 • Lévai Dóra – Tóth Attila – Virányi Anita: Az ELTE PK eLearning projektje. Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések. Budapest, BCE, 2010. április 30.
 • Lévai Dóra – Tóth Attila – Virányi Anita: Az ELTE eLearning keretrendszer bemutatása. In: Dobó István-Perjés István-Temesi József (szerk.): Korszerű felsőoktatási pedagógiai módszerek, törekvések. NFKK Füzetek 5., Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, BCE, 2010. 64-80. o.

2009:

 • Lévai Dóra — Virányi Anita: Digitális bennszülöttek sajátos nevelési igénnyel. Oktatás-Informatika c. folyóirat, 2009. 2. szám (94-100. o.)
 • Lévai Dóra: A tanítási és tanulási folyamat e-Learning támogatása a felsőoktatásban. I. Oktatás-Informatikai Konferencia, Budapest, 2009. január 30.
 • Lévai Dóra: A tanítási és tanulási folyamat e-Learning támogatása a felsőoktatásban. E-tanuló, Távtanuló. Pécs, 2009. február 12-13.
 • Lévai Dóra: Digitális taneszközök használata egy általános iskolában. ELTE PPK NDI Hallgatói Konferencia. 2009. június 10.
 • Lévai Dóra — Virányi Anita : Az IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei a közoktatásban és a felsőoktatásban. A MAGYE XXXVII. Országos Szakmai Konferenciája Mosonmagyaróváron. 2009. június 26.
 • Lévai Dóra: Online játék(os)ok. VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, DAB székház, 2009. szeptember 18-19.
 • Lévai Dóra: Felsőoktatásban használt fórumok elemzése. IX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Pannon Egyetem, Veszprém. 2009. november 19-21.
 • Lévai Dóra — Molnár Patrik : ELGG, nyílt forráskódú közösségi portálmotor lehetőségei az oktatásban. Moodle Mooot 2009. Debrecen, 2009. október 16-17.
 • Lévai Dóra (olvasószerkesztő): I. Oktatás-Informatikai Konferencia – Tanulmánykötet. Budapest, 2009. ELTE Eötvös Kiadó
 • Biszak Roland – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia : Összefoglaló az I. Oktatás-Informatikai Konferenciáról. In: Pedagógusképzés, 2009. 1. szám, 159-163. oldal

2008:

 • Lévai Dóra: A hagyományos és online tanulási környezetben megjelenő tanári szerep különböző és azonos vonásai hallgatói szemszögből. Budapest, VIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Magyar Tudományos Akadémia, 2008. november 13-15.
 • Lévai Dóra: A tanítási és tanulási folyamat Moodle-támogatása a felsőoktatásban. MoodleMoot 2008, Debrecen, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola. 2008. november 14-15.
 • Lévai Dóra: A Moodle keretrendszer használata a felsőoktatásban.A Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXX/2. 137. oldal.

2007:

 • Lévai Dóra: A meseolvasás hatása a szövegértési teljesítményre. V. Kiss Árpád Emlékkonferencia, Debrecen, 2007. szeptember 28-29. 62. o.
 • Lévai Dóra: Egy modern oktatási szemlélet kialakításának lehetőségei a munkaerő-piaci igényekhez alkalmazkodva. VII. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2007. október 25-27. MTA Székház. 279. o.
 • Lévai Dóra: Online kommunikáció digitális tananyagfejlesztés során. A Dunaújvárosi Főiskola Közleményei XXIX/2. A Bölcsész- és Társadalomtudományi Konferencia előadásai, 137-142. o.
 • Lévai Dóra: Hogyan válhat népszerűbbé a keretrendszer a felhasználók körében? – kérdések és válaszok az ügyfélszolgálati támogatottság tükrében.II. Moodle Moot Konferencia, Debrecen, 2007. november 16-17.

Magyar nyelvű szakfolyóiratban megjelent cikk:

 • Lévai Dóra: Képes kommunikáció. In. Valaczka András szerk. Módszerver(Online módszertani folyóirat a Nemzeti Tankönyvkiadónál megjelent Magyar nyelv és kommunikáció című tankönyvcsaládhoz) II. évfolyam, 4. szám, 25-26. o.
 • Lévai Dóra: Digitális taneszközök használata az oktatásban. In. Márkus Gábor főszerk., Pompor Zoltán szerk. Magyar Református Nevelés , XI. évfolyam 2. szám.

Egyéb írások:

 • Danka Adrienn – Lévai Dóra: Múlt, jelen, jövő az Informatikai Alapú Oktatási Környezetek Szakosztályának életében. In. Új Pedagógiai Szemle, LVI. évfolyam, 2006. 12. szám, 135-136. o.
 • Lévai Dóra: Az ELTE Pedagogikum Központ e-Learning Keretrendszer tanítást és tanulást támogató funkciói. 1. rész. (54 oldal) Budapest, 2009. január.
 • Lévai Dóra: Az ELTE Pedagogikum Központ e-Learning Keretrendszer tanítást és tanulást támogató funkciói. 2. rész. (116 oldal) Budapest, 2009. június.
 • Szili Katalin szerk. Hungarian grammar exercises. ELTE Központi Magyar Nyelvi Lektorátus. 2009. május. (Szemináriumi műhelymunka során készített gyakorlókönyv a magyart idegen nyelvként tanuló hallgatók részére.)
 • Lévai Dóra – Virányi Anita: Oktatóknak szóló módszertani és felhasználói kézikönyv az EJF Moodle rendszer használatához. (93 oldal) 2010. augusztus