Gondolatok a pedagógusszerep fogalomtérképéről

2011 decemberében egy online gondolattérkép keretében, lelkes közreműködők segítségével körbejártuk a pedagógusszerephez kapcsolódó fontosabb fogalmakat. A szerkesztőknek és érdeklődőknek ezúton is köszönöm a részvételt és a figyelmet.

A gondolattérkép statisztikája és tartalma az alábbiak szerint alakul: a térképet 69-en kedvelték (Facebook-like), és ennél jóval többen (242-en) tekintették meg a MindMeister oldalán. Az első szerkesztés december 5-én, az utolsó december 19-én történt. Összesen 10 szerkesztője volt a térképnek, köztük egyetemi hallgatók, középiskolai tanárok, doktorandusz hallgatók is bővítették a gondolatokat.
A kollaboratív tartalomszerkesztés eredményeként 17 nagyobb gondolatkör született, melyek alá összesen 205 szó sorolható.
A főbb (legtöbb szót magába foglaló) gondolatok az alábbiak voltak: “Egy jó tanár tulajdonságai”, “Kompetencia”, “Munka, szakmai továbbképzések”.
Vélhetően befolyásolta a gondolatok születését és alakulását, hogy online eszközök segítségével kelt életre és terjedt a térkép, így nem meglepő, hogy helyet kaptak a web2.0 és online eszközök használatához kapcsolódó feladatok és fogalmak is. Több kérdésben elkülönült az offline és online lehetőségek köre. Örömöt jelent, hogy nem negatív a térkép hangulata, nem jelentek meg politikai szálak, hanem valóban egy hólabda-módszerrel terjesztett ötletroham jelenik meg itt.  A fogalmakat természetesen tovább lehet bővíteni, vagy éppen szűkíteni pl. az információs társadalomban megjelenő pedagógus feladataira és lehetőségeire, de ez már egy következő ötlet :)

Az online gondolattérkép címkefelhője :)

A web2.0 világában megjelenő pedagógusszereppel – egyik altémájaként – 2012 februárjában két konferencia is foglalkozik majd (IV. Oktatás-Informatikai Konferencia, Digitális Nemzedék Konferencia 2012). Mindkettőre szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Pedagógusszerep – gondolattérkép

Érdekes, decemberi kísérletként egy üres gondolattérképet teszek elérhetővé, amelyet bárki szerkeszthet. Kíváncsi vagyok, hogy a pedagógusszereppel kapcsolatban kinek milyen társítható fogalmai vannak. Szerkesszük együtt, és figyeljük a változást, a különböző gondolatok megjelenését! A térkép december 31-ig szerkeszthető, 2012. januárban egy összegző blogbejegyzést írok az eredményekről.

Minitréning pedagógusoknak

A héten egy pedagógusoknak szóló IKT-s minitréning megtartására kértek fel. A web2.0 világáról, a diákok és a pedagógusok átalakuló szerepeiről és feladatairól, valamint az IKT-s eszközök gyakorlati használatáról szólt a másfél órás képzés. A délutáni műhelyre összesen 36 pedagógus jelentkezett, az IKT-s szekcióban 16 tanár vett részt. (A másik csoport egy kistérségi intézmény egyik jó gyakorlatát ismerte meg.) Az én csoportom számára összesen 4 számítógép volt, így kiscsoportban dolgoztunk. Prezit készítettem, amivel az első fél órában az elméleti kérdéseket jártuk körbe, illetve számos, tanítási és tanulási folyamatot jól támogató web2.0-ás alkalmazást soroltam fel. Egy továbbképzésen (az eddigi tapasztalat alapján) fontos, hogy -ha csak fél percig is- minden résztvevővel egy kicsit “egy hullámhosszra” kerüljön a képzést vezető. Ekkor fel lehet térképezni a tekintetek/testtartás/metakommunikáció alapján, hogy ki hogyan fog viselkedni, milyen hozzállással közelít a képzés témájához. Voltak és mindig vannak teljesen elzárkózó kollégák, akiket nehéz meggyőzni, és még nehezebb ezt 1,5 óra alatt megtenni. Talán nem is cél. Voltak olyan pedagógusok, akik egy-két alkalmazást ismertek csak a bemutatott lehetőségek közül, volt viszont olyan is, aki azt mondta, hogy ezek közül bizonyos alkalmazások a diákok számára már “gagyik”. Érdekesek a különböző átmenetek és végletek, amelyek ilyenkor előkerülnek.
Ez volt a prezi.

Tantestületi értekezlet

Ezen a héten sokminden történt, érdekes és változatos programokban és feladatokban vettünk részt. Csütörtökön Gödöllőre utaztunk, ahol egy gimnázium tantesületi értekezletén beszéltünk az IKT-eszközök, illetve a Web2.0 tanítási és tanulási folyamathoz kapcsolódó felhasználásáról. Kis kétely volt bennünk az odaérkezés előtt, mert azt éreztük, hogy a tantestület jelentős része nem lesz nyitott a bemutatott előadásra, illetve ellenérzéseket vált majd ki bennük. Kicsit nehéz dolgunk volt, mert 45 percben kellett nagyon tömören, érdekesen és meggyőzően (?) előadni, hogy mi (Szilvivel mentünk) miért tartjuk fontosnak és hasznosnak a tárgyalt lehetőségek használatát. A tantestület 52 főből áll, az előadásunk előtt egy olyan kérdésben kellett (volna) egységesen dönteniük, ami vitákat is szült. A tantestület minket három padsorban ülve hallgatott, illetve esetenként kérdezett is. Az első padban ülők között volt egy hölgy, aki a feltűnően kinyilvánítani kívánt elzárkózását úgy fejezte ki, hogy fel sem nézett sem ránk, sem az előadásra, hanem végig a naplót töltögette. (Vajon ő mit tenne, ha a diákjai közül valaki az első padban így tisztelné meg?) Az előadást követően megköszönték, hogy részletes és érdekes bemutatóval készültünk, és a kérdések között a legnagyobb arányban a továbbképzésekkel kapcsolatos lehetőségekre, illetve a módszertani segítségre/támogatásra kérdeztek rá. Figyelemre méltó, hogy aki időt is szánna ezen eszközök és alkalmazások bevonására, illetve technikailag sem okozna neki nehézséget, nekik is hiányzik sok esetben a híd egyik pillérje: a módszertan. Ezt kell erősíteni, fejleszteni a jövőben, mert az eszközök már ellepnek bennünket, azokat csak jól kellene használnunk.